SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Atlikti darbai

I. 2009 m. išleidau knygą “Marijampolės miestas: priešistorė, miesto ištakos, istorija, mintys, kūrėjai”, kuri turi keturias sistemines dalis, leidžiančias jas naudoti kaip savarankiškus informacijos šaltinius, tai:
   1. Miesto priešistorė, istorija
   2. Miesto istorijos įvykių chronologija
   3. Trumpas sąvadas. Marijampoliečiai kūrėjai
   4. Papildoma istorinė medžiaga
Knygoje panaudota 484 nuotraukos ir žemėlapiai, suteikia jai papildomos istorinės informacijos.

II. 2010 m. antroje pusėje Jotvingių krašto istorijos paveldo metraščio II tome atspausdintas straipsnis “Sūduvos krašto istorinė Kimenavos žemė”

III. 2011 m. kovo mėn. parengiau straipsnį “Sūduva" baltų žemė” trečiajam Jotvingių krašto istorijos paveldo metraščiui.

IV. Dalyvavau konferencijose ir skaičiau pranešimus temomis:
   1. 2009 10 14 “Marijampolės miesto kultūrinė, socialinė, ekonominė raida XXa. II pusėje” konferencijoje    “Marijampolės miesto kontekstai Lietuvos tūkstantmečio perspektyvoje”
   2. 2009 12 18 “Iškilus lietuvių tautos iš Sūduvos žemės sūnus, Lietuvos Valstybės veikėjas, mokslininkas ir didis    Patriotas Jonas Pranas Aleksa” Žemės ūkio universitete.
   3. 2010 09 24 “Lietuva po Žalgirio mūšio pergalės” Europos paveldo dienos Paežerių dvare – muziejuje.
   4. 2010 12 03 “Sūduvos krašto istorinė Kimenavos žemė” P. Kriaučiūno bibliotekoje.
   5. 2010 12 11 “Sūduvos Kimenavos žemė” Punsko “Aušros” redakcijos ir Punsko valsčiaus savivaldybės    surengtoje konferencijoje Žalgirio pergalės 600 metų jubiliejui pažymėti.

V. Atspausdinti interviu laikraščiuose:
   1. 2010 10 19 “Dvasios pavelde prekiauti negalima” – dėl norų paversti Poezijos parką prekybos ir lėbavimų vieta.    “Miesto laikraštis”
   2. 2011 05 06 “Tikiu lietuviškų genų stiprybe” “Respublikos” priedas “Žalgiris” Nr. 111

VI. Parengtas straipsnis P.Kriaučiūno bibliotekos jubiliejinei parodai “Knygos kelias į žmogų”

VII. Inicijuota iniciatyva įsteigti Žemdirbystės ir senovės amatų centrą Kvietiškio dvare – draugijos vardu parengti raštai Savivaldybei, Kolegijai.

IX. Draugijos vardu kreiptasi į Respublikos Prezidentę, Seimo Pirmininke dėl merų tiesioginių rinkimų ir seniūnų skyrimo tvarkos – mūsų kolegialus raštas. Taip pat kolegialiai parengtas raštas Prezidentei, Kultūros ministerijai, ginant Prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus valstybinį statusą.

X. Parengtas kreipimasis į miesto tarybos narius dėl Rail Baltica geležinkelio vedamo per miestą žalos jo infrastruktūrai, kultūriniam paveldui ir žmonių gyvybinei erdvei. kartu pateikti ekonominiai samprotavimai ir siūlymai efektyviau panaudoti šiam projektui skiriamas lėšas.

Kęstutis Subačius