SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Naujienos

Lietuvoje atidengtas koplytstulpis legendiniam ministrui, profesoriui Jonui Pranui Aleksai


Šventės dalyviai prie koplytstulpio. Nuotrauka Gedimino Aleksos