SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

V. Asociacijos organai

5.1. Asociacijos organai yra šie:
5.1.1. Visuotinis narių suvažiavimas;
5.1.2.Taryba;
5.1.3. Asociacijos pirmininkas;
5.1.4. Vicepirmininkas;
5.1.5. Garbės pirmininkas.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius