SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

X. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo bei veiklos kontrolė

10.1. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą bei jos veiklą periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, tikrina Visuotinio narių suvažiavimo renkama revizijos komisija. Revizijos komisijos narių skaičių, veiklos laikotarpį ir darbo tvarką nustato Visuotinis narių suvažiavimas.

10.2. Revizijos komisija privalo:
10.2.1. patikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma) ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
10.2.2. pateikti artimiausiam Visuotiniam narių suvažiavimui Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
10.2.3. Asociacijos veiklos kontrolė taip pat įgyvendinama Asociacijos pirmininkui pateikiant Visuotiniam narių suvažiavimui ir Tarybai asociacijos veiklos ataskaitą.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius