SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

XII. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

12.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su jo reikalaujamais Asociacijos dokumentais ir prašoma informacija apie Asociacijos veiklą.

12.2. Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą Asociacijos nariams ir kitiems asmenims atsakingas Asociacijos pirmininkas.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius