SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Kontaktai

Valentinas Aleksa - draugijos pirmininkas
mobilus telefonas; 8 615 85586
El. paštas: valentinas.al@gmail.com

Kęstutis Subačius - draugijos pirmininko pavaduotojas
mobilus telefonas: 8 687 58467
El. paštas: kestutis.subacius@zebra.lt

El. paštas: draugija@suduva.info