SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Misija

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija yra asociacija, kurios tikslai ir uždaviniai:

• vienyti visus dorus krašto žmones, jų ainius ir kitus besidominčius Sūduvos istorija ir kultūra; kuriant pilietinę visuomenę,
• skatinti šio krašto žmonių visuomeniškumą, pilietiškumą bei moralinę atsakomybę;
• teikti valstybinėms institucijoms pilietinius pasiūlymus, puoselėti krašto tradicijas, kultūrinį bei istorinį paveldą;
• rinkti visą su šiuo kraštu susijusią kraštotyrinę medžiagą;
• rengti minėjimus, mokslines konferencijas ir kitus renginius apie Sūduvos kraštą ir jo žmones;
• saugoti Sūduvos krašto ir jo iškilių žmonių kultūrinį palikimą, relikvijas ir istoriškai reikšmingas vietoves, gyvenvietes ir statinius;
• įamžinti iškilių Sūduvos krašto žmonių ir išnykusių vietovių brangių sūduviečiams ir jų ainiams atminimą;
• teikti pasiūlymus apdovanojimams nusipelniusius Sūduvos kraštui žmones;
• prižiūrėti žymių sūduviečių kapus;
• leisti ir platinti laikraščius, žurnalus ir knygas apie Sūduvos kraštą ir jo žmones;